Välkommen till Linden


LINDEN

En trygg plats att växa upp på

Den lilla förskolan

Föräldrakooperativet Linden är en liten förskola i Enskede och består av två avdelningar: Fröet och Blomman, med sammanlagt 20 barn.

Fröet går de allra minsta barnen i åldrarna 1-3 år. På Fröet finns åtta barn och där arbetar två pedagoger. De äldre barnen (från ca 3 år) går på Blomman där det finns 12 barn och där två pedagoger arbetar. Vi har en kock som lagar all vår ekologiska mat på plats.

En hållplats på vägen

Linden ska vara en hållplats på vägen där barnen får god självkänsla, mycket uppmuntran och minnesvärda händelser att hämta kraft ifrån senare i livet.

Här trivs alla – barn, pedagoger och föräldrar!

Världens bästa förskola?

Vi är såklart stolta över att få så otroligt fina omdömen i Stockholms stads enkätundersökning.

94% nöjdhet på ”Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande”
(snittet i Enskede-Årsta-Vantör ligger på 55 %)

100% nöjdhet på ”Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn”
(snittet i Enskede-Årsta-Vantör ligger på 59 %)


Från enkätundersökningen 2021


100 % anser av vårdnadshavarna på Linden anser att:
– förskolan är trygg och säker för deras
barn
– deras barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor
– personalen på förskolan bemöter deras barn på ett respektfullt sätt

100 % av föräldrarna på Linden rekommenderar förskolan!

Värdegrund

Description

Pedagogik

Description

Miljö

Description