Välkommen till Linden

Föräldrakooperativet Linden


LINDEN

Den lilla förskolan i Enskede

Den lilla förskolan

Föräldrakooperativet Linden är en liten förskola i Enskede där de små barngrupperna gör att pedagogerna har tid för alla. Förskolan består av två avdelningar: Fröet och Blomman, med ungefär 20 barn sammanlagt.

Fröet går de minsta barnen. Fröet består av ungefär åtta barn med två pedagoger. De äldre barnen går på Blomman, där finns runt 12 barn och två pedagoger. Varje dag serveras hemlagad mat tillagad på plats.

Tryggt och inkluderande

Linden är en trygg plats och fungerar lite som ett andra hem. På Linden läggs mycket fokus på att skapa en trygg och inkluderande miljö. Det finns en gemensam syn på det kompetenta barnet.

Föräldrainsatsen

Eftersom vi föräldrar engagerar oss i verksamheten gör det att barngrupperna på Linden kan hållas små. Att vara en del av ett kooperativ skapar också en särskild gemenskap.

Här trivs barn, pedagoger och föräldrar

Vi är stolta över att få så fina omdömen i Stockholms stads enkätundersökning.

97% av vårdnadshavarna ”är som helhet nöjd med mitt barns förskola”.
(snittet i Enskede-Årsta-Vantör ligger på 59 %).

100% nöjdhet i upplevelsen av förskolan som ”helhet är trygg och säker för mitt barn”
(snittet i Enskede-Årsta-Vantör ligger på 63%).


Från enkätundersökningen 2023


100 % av vårdnadshavarna på Linden anser att:
– deras barn känner sig tryggt på förskolan.
– deras barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor.
– deras barn ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.
– personalen på förskolan bemöter deras barn på ett respektfullt sätt.

100 % av föräldrarna på Linden rekommenderar förskolan.

Läs hela enkätundersökningen här:

Värdegrund

Lindens ledord

Pedagogik

Synen på det kompetenta barnet

Miljö

Lindens miljötänk