FÖRÄLDRAR

En unik gemenskap

Stöttning för trygghet

”Det behövs en hel by för att fostra ett barn”, säger ordspråket. Och Linden känns ofta som en stor familj. Barnen lär inte bara känna varandra och pedagogerna, utan också kompisarnas föräldrar. Föräldrakooperativet är precis vad det låter som: en förskola som drivs av oss föräldrar, helt utan vinstsyfte, för våra barn. 

Genom att vi som föräldrar hjälper till i verksamheten kan pedagogerna ägna sig mer åt barnen och barngrupperna kan hållas små.
 

En unik gemenskap

Någon fredagskväll per termin arrangerar Partygruppen ett after-dagis, då träffas barn och föräldrar och äter middag tillsammans. Då och då är det föräldrafest, ett tillfälle för oss vuxna att umgås. Bilderna ovan är från sommarfester som anordnas varje år av föräldrarna till de barn som går vidare till skolan. Det är barnen som bestämmer temat, som har varierat från cirkus, superhjältar, pirater och fiesta.
 
Personalen bjuder in den som vill till föräldrafrukost eller föräldrafika vid ett par tillfällen varje termin. Till traditionerna hör också vårutflykten och Luciatåget med följande julfest!

Vad krävs det i tid?

Några föräldrar sitter i styrelsen som har möte en gång i månaden. Styrelsen väljs vid den årliga föreningsstämman där en representant per familj deltar.

Varje förälder ingår i en arbetsgrupp med olika ansvarsområden, såsom fest, miljö, barnintag, fix och information. Två gånger per termin är det städkväll på Linden. En förälder per familj deltar då för storstädning av förskolans lokaler.

Varje familj har även jourdagar enligt ett särskilt schema som planeras i förväg. På jourdagarna ska man vara beredd att hjälpa till på förskolan om det behövs, t.ex. för att flera i personalen blivit sjuka. Vanligtvis löser personalen sådana situationer utan föräldrarnas insatser och det blir ofta väldigt få jourutfall för förskolan som helhet under ett förskoleår.