FÖRÄLDRAR

Skapar förutsättningar för verksamheten

Föräldrainsatsen innebär mindre barngrupper

Föräldrakooperativ är precis vad det låter som: en förskola som drivs av föräldrar, helt utan vinstsyfte, för våra barn. Det är en kollektiv gemenskap.

Genom att vi som föräldrar hjälper till i verksamheten kan pedagogerna ägna sig mer åt barnen och barngrupperna kan hållas små.
 

En speciell gemenskap

Någon fredagskväll per termin arrangeras ett after-dagis, då träffas barn och föräldrar och äter middag tillsammans. Varje år hålls en en sommarfest som anordnas varje år av föräldrarna till de barn som går vidare till skolan. Det är barnen som bestämmer temat, som har varierat från cirkus, superhjältar, pirater och fiesta.
 
Personalen bjuder in den som vill till föräldrafrukost eller föräldrafika vid ett par tillfällen varje termin. Till traditionerna hör också en gemensam vårutflykt och luciatåg med lussefika.

Vad krävs det i tid?

Som förälder på ett föräldrakooperativ krävs det att man är beredd att engagera sig i verksamheten.

Några föräldrar sitter i styrelsen som har möte en gång i månaden. Styrelsen väljs vid den årliga föreningsstämman där en representant per familj deltar.

Varje förälder ingår i en arbetsgrupp med olika ansvarsområden, som miljö, fix och information. Två gånger per termin är det storstädningen av lokalerna på Linden. En förälder per familj deltar.

Varje familj har även jourdagar enligt ett särskilt schema som planeras i förväg. På jourdagarna ska man vara beredd att hjälpa till på förskolan om det behövs, t.ex. för att flera i personalen blivit sjuka. Vanligtvis löser personalen sådana situationer utan föräldrarnas insatser och det blir ofta väldigt få jourutfall för förskolan som helhet under ett förskoleår.