FRÖET

På Fröet går de yngsta barnen

Livet på Fröet

På Fröet utgår aktiviteterna mycket från vikten av omsorg, trygghet och rutiner. Utevistelsen har stor plats. De ges tillfälle och tid till dagligt utforskande utomhus. Eftersom vi vinnlagt oss om att ha en liten småbarnsgrupp är det inget problem att, när barnen är mogna för det, komma i väg till skog och annan utemiljö än gården. Bandängens parklek, med sina djur är ett bra utflyktsmål. Den skapande verksamheten förläggs till förmiddagar och stunden mellan vila och mellanmålet. På Fröet jobbar pedagogerna två pedagoger.
 
Barnens skapande och språkliga utveckling dokumenteras kontinuerligt. Välkommen till vårt föräldrakooperativ i Enskede!

Temaområden


På Fröet arbetar man i olika teman. Vi har till exempel arbetat man med de fyra elementen: jord, vatten, sol och frukt. Barnen fick testa frysa vatten till is, plantera i jord, dansa i vind m.m.

Ett annat uppskattat tema är ”min väg till Linden”. Det innebär att man ritar och pratar om barnens väg till förskolan. Och den absoluta höjdpunkten – att hela avdelningen promenerar barnens väg till hemmet. Nu kan barnen peka ut var kompisarna bor och prata om det, länge och väl! 

FRÖETS LOKALER

Fröets lokaler består av två stora rum. Rummet mot gården använder de åtta fröna för att äta Boels lunch och för att skapa. Det andra rummet är sagorummet, där tillbringas en lugn stund med sagor, vila och reflektion.