BLOMMAN

På Blomman går de äldre barnen.

På Blomman ges tid för kunskap, miljö och personlig utveckling. Där tas varje barns unika personlighet på största allvar och ses som en tillgång i gruppen.

Trygghet och små grupper

På Blomman går runt 12 barn och där jobbar två pedagoger. Ibland finns även en resurs beroende på behovet i barngruppen.

En vecka på Blomman


En vecka på Blomman kan se olika ut men med återkommande fasta rutiner. Dagen startar tillsammans med en gemensam samling och efter lunch har vi alltid lugna stunden där barnen får varva ned och vi har tid för reflektion. Så här kan en vecka se ut på Blomman:

Måndag
Före lunch: Sagosamling och måleri i ateljén
Efter lunch: Rörelsepass
Dagen avslutas med fri lek ute.

Tisdag
Före lunch: Samling ute och vi arbetar med det aktuella temat
Efter lunch: Lugna stunden, skogen,
mellanmål, fri lek ute/inne. Hämtning ute

Onsdag
Före lunch: Veckans kock till köket
Efter lunch: Utelek och experimentstund

Torsdag
Före lunch: Samling ute och vi arbetar med det aktuella temat
Efter lunch: Rörelsepass och skogen

Fredag
Före lunch: Samling med reflektion och planering ihop. Tvättgrupper, sopsorteringsgrupper och reflektions- och planeringstid
Efter lunch: Teknikpass, bak med Boel och Plus&Minus-möte

BLOMMANS LOKALER

Blommans lokaler består av tre rum. I det stora rummet tillbringar blommorna att äta Boels lunch, leka, läsa, ha yoga och rörelsepass (på vintern, annars är blommorna ute). Det är också där som blommorna har sin morgonsamling. I NO-rummet tillbringas tid till teknik, byggande och matematik. De båda rummen binds samman av en hall där också ljusbordet finns.