BLOMMAN

På Blomman går de äldre barnen,

sammanlagt 12 barn och två pedagoger

På Blomman ges tid för kunskap, miljö och personlig utveckling. Där tas varje barns unika personlighet på största allvar och ses som en tillgång i gruppen.

Med trygghet kommer glädje

På Blomman går 12 barn och där jobbar pedagogerna Mimmi och Erika.

En vecka på BlommanVi startar dagen tillsammans med en gemensam samling och efter lunch har vi alltid lugna stunden där barnen får varva ned och vi har tid för reflektion.

Måndag
Före lunch: sagosamling och måleri i ateljén
Efter lunch: Rörelsepass
Dagen avslutas med fri lek ute.

Tisdag
Före lunch: samling ute och vi arbetar med det aktuella temat
Efter lunch: lunch, lugna stunden, skogen,
mellanmål, fri lek ute/inne. Hämtning ute
Onsdag
Före lunch: veckans kock till köket
Efter lunch: utelek och experimentstund
Torsdag
Före lunch: samling ute och vi arbetar med det aktuella temat
Efter lunch: Rörelsepass och skogen
Fredag
Före lunch: Samling med reflektion och planering ihop. Tvättgrupper, sopsorteringsgrupper och reflektions och planeringstid
Efter lunch: teknikpass, bak med Boel och Plus&Minus-möte

BLOMMANS LOKALER

Blommans lokaler består av tre rum. I det stora rummet tillbringar blommorna att äta Boels lunch, leka, läsa, ha yoga och rörelsepass (på vintern, annars är blommorna ute). Det är också där som blommorna har sin morgonsamling. I NO-rummet tillbringas tid till teknik, byggande och matematik. De båda rummen binds samman av en hall där också ljusbordet finns.