BLOMMAN

På Blomman går de äldre barnen,

sammanlagt 12 barn och två pedagoger

På Blomman ges tid för kunskap, miljö och personlig utveckling. Där tas varje barns unika personlighet på på största allvar och ses som en tillgång i gruppen.

Med trygghet kommer glädje

På Blomman går 12 barn och där jobbar pedagogerna Mimmi och Anna-Marit.
Sidan är under uppbyggnad, mer info kommer snart

En dag på Blomman


Måndag
Öppning ute, sagosamling, ateljégrupper, utelek, lunch, lugna stunden, rörelsepass,
fri lek, mellanmål därefter fri lek ute/inne. Hämtning ute
Tisdag
Öppning ute, samling med påföljande tema, utelek, lunch, lugna stunden, skogen,
mellanmål, fri lek ute/inne. Hämtning ute
Onsdag
Öppning ute, A-M kontor, samling, veckans kock till köket, utelek, lunch, lugna
stunden, experimentstund, mellanmål, fri lek ute/inne. Hämtning ute
Torsdag
Öppning ute, samling med påföljande tema, fri lek, lunch, lugna stunden, skogen,
mellanmål, fri lek ute/inne. Hämtning ute
Fredag
Öppning ute. Reflektions och planeringstid (R&P). Barnen är tillsammans på gården
med de som inte har R&P tid. Tvättgrupper, sopsorteringsgrupper,
storsångssamling, lunch, lugna stunden, teknikpass, bak med Boel,
mellanmål med plus och minusmöte. Rörelsepass, fri lek ute/inne. Hämtning ute

Aktiviteterna kan komma att byta både dag och tid på dag, bli fler
eller färre eller bytas ut. Vi vill i möjligaste mån följa barnen i deras
vägar att lära.

BLOMMANS LOKALER

Blommans lokaler består av tre rum. I det stora rummet tillbringar blommorna att äta Boels lunch, leka, läsa, ha yoga och rörelsepass (på vinterns, annars är blommorna ute). Det är också där som blommorna har sin morgonsamling. I NO-rummet tillbringas tid till teknik, byggande och matematik. De båda rummen binds samman av en hall där också ljusbordet finns.