KULTUR

Skapande och kreativitet

På Linden pysslas det och målas ofta. Utifrån läroplanens mål och baserat på barnens egna intressen dyker det upp nya kreationer på väggar och tak dagligen.

Kulturupplevelser

Eftersom Linden är en liten förskola så försöker personalen när det är möjligt antingen bjuda in kulturen till förskolan eller åka i väg för att gå på en teater, besöka ett museum eller låna böcker på ett bibliotek. Till exempel fick Linden under 2022 besök av teaterensemblen Yria. (Ensamble Yrias hemsida)